CENTRE
MÈDIC

SABADELL

Atenció a la dona

tot apunt per el teu embaràs
ovul
analitiques

ANALÍTIQUES

Recomanem fer 3 analítiques
durant l'embarás.

1r trimestre
2n trimestre
3r trimestre
programacio

PROGRAMACIÓ DE VISITES

Realitzem visites periodiques per controlar l'embaràs

1r trimestre
2n trimestre
3r trimestre
curs

CURS DE L'EMBARÀS

Controlem l'estat del embaràs

conjunto
ANALÍTIQUES
Hematòcrit
Hemoglobina
Plaquetes
Grup ABO i Rh
Coombs indirecta
Toxoplasmosi
Sífilis (VDRL-RPR)
Rubeóla (IgG)
HIV
Hepatitis B (HbsAg)
Hepatitis C
Diagnòstic prenatal
Cariotip fetal
O’Sullivan
TTOG
Proves de coagulació
Urinocultiu
Citologia cervicovaginal
Cultiu vaginal
Cultiu rectal


PROGRAMACIÓ
DE VISITES


1r Trimestre
ANALÍTICA screening bioquímic
ECOGRAFIA 1r trimestre (12 set)
BX CORION 11 setmanes
VISITA 11 setmanes
AMNIOCENTESI 16 setmanes

2n Trimestre
VISITA 16 setmanes
ECOGRAFIA 2n. trimestre (20 set)
VISITA 20 setmanes
ANALÍTICA 24-26 setmanes
VISITA 24-26 setmanes
VISITA 28-30 setmanes
ECOGRAFIA 4D 28-30 setmanes

3r Trimestre
ECOGRAFIA 3r. trimestre (32 set)
VISITA 32 setmanes
ANALÍTICA 34 setmanes
VISITA+CULTIU 36 setmanes
MONITORATGE 37 setmanes
VISITA+MONITORATGE 38 setmanes
VISITA+MONITORATGE 39 setmanes
VISITA+MONITORATGE 40 setmanes
MONITORATGE 41 setmanes
F.P.P