CENTRE
MÈDIC

SABADELL
otorrinolaringologia
Otorrino Laringologia
QUADRE MÈDIC
Dra. Romero Panadero MDolores
Dr. Romero Van Abeelen Enrique
Dr. Verdegay Ortuño Joan Jesus
La otorrinolaringología es la especialitat mèdica
que estudia l’oïda, el nas i el coll.
OTORINOLARINGOLOGIA

Otorrinolaringología és una especialitat mèdica que s'encarrega de la prevenció, diagnòstic i tractament tant mèdic com quirúrgic de les malalties de la oïda i les vies respiratòries superiors.

TRACTAMENTS I PROVES

Tractaments: Cirurgía oïda, cirurgía pediàtrica, cirurgía endoscòpia, cirurgía oncològica de laringe, cirrurgía broncopàtica i apnees

Proves: Extracció de taps, aspiració, fibroscòpia de les vies altes, audiometries