CENTRE
MÈDIC

SABADELL
neurologia
Neurologia
QUÈ ÉS LA
NEUROLOGIA?

La neurologia és l'especialitat mèdica que tracta els transtorns del sistema nerviós. Específicament s'ocupa de la prevenció, diagnòstic, tractament i rehabilitació de totes les malalties que involucren al sistema nerviós central, sistema nerviós perifèric i el sistema nerviós autònom. Existeixen gran nombre de malalties neurològiques, les quals poden afectar el sistema nerviós central(cervell i espina dorsal), el sistema nerviós perifèric, o el sistema nerviós autònom.


QUE
TRACTEM?
DANY CEREBRAL
El nostre equip s'ha format per atendre no només les necessitats físiques del pacient sinó també les cognitives. Els pacients amb dany cerebral han de tenir un tractament personalitzat, individualitzat, i tenir en compte tant les seves nevessitats dísiques com cognitives. El tractament donat intenta ser el màxim de motivador pel pacient, fent-lo participar activament amb tot el que es pugui. Els objectius es consensuen amb el pacient i amb la familia per intentar resoldre i ajugar amb els problemes que es troben en el seu dia a dia.
LESIONS MEDUL·LARS