CENTRE
MÈDIC

SABADELL
nefrologia
Nefrologia
QUADRE MÈDIC
Dr. Rodríguez Jonet Àngel
La estructura de la salut renal es molt important, és el gran depurador del nostre cos.
QUÈ ÉS LA
NEFROLOGIA?

La Nefrologia és l'especialitat mèdica que estudia la anatomia dels ronyons i les seves funcions. Té com a camp la prevenció, el diagnòstic i el tractament de les malalties del ronyó i les seves conseqüències.


MALALTIES

  • Insuficiència renal crònica, Avançada, i pacients en diàlisi.
  • Glomerulonefritis.
  • Hipertensió arterial que no respongui a la medicació.
  • Transtorns de l'equilibri hidroelectrolític i acidobàsic, d'origen renal.
  • Insuficiència renal aguda.
  • Litiasis renals (pedres al ronyó).
  • Infeccions urinàries cròniques o recurrents.