CENTRE
MÈDIC

SABADELL
medicina interna
Medicina Interna
QUADRE MÈDIC
Dr. Mestre Saura Jaume
La medicina interna és l’enllaç entre totes les especialitats mediques en un sol pacient.
Posar odre en un pacient politractat sería un dels objectius.
QUÈ ÉS LA
MEDICINA INTERNA?

La medicina interna és una especialitat mèdica que és dedica a l'atenció integral de l'adult malalt, sobretot als problemes clínics de la Majoria dels pacients que és troben ingressats en un hospital.
El metge especialista en medicina interna s'anomena internista

MEDICINA
INTERNA


Al·lergiologia
Gastroenterologia
Cardiologia
Endocrinologia i nutrició
Malalties infeccioses
Geriatria
Hematologia


Medicina intensiva
Nefrologia
Pneumonia
Neurologia
Oncologia
Radioteràpia
Reumatologia