CENTRE
MÈDIC

SABADELL
infermeria
Infermeria
QUADRE MÈDIC
Sra. Almodóvar Fernández Silvia
Sra. Fernández Parralejo Beatriz
QUÈ ÉS LA
INFERMERIA?

La Infermeria és la professió del camp de les ciències de la salut i la titulació unversitària de la persona que es dedica a la cura dels individus, la família i la comunitat en totes les etapes del cicle vital i en els seus processos de desenvolupament.