CENTRE
MÈDIC

SABADELL
hematologia
Hematologia
QUADRE MÈDIC
Dra. Martinez de Sola Montserrat
Dr. Soler Campos Juan Alfonso
QUÈ ÉS
L'EMATOLOGIA?

L'Hematología és la branca que estudia els elements de la sang i precursors, tambè dels trastorns estructurals i bioquímiques d'aquests elements que poden concluïr a una enfermetat.

Tambè estudia la prevenció de les enfermetats relacionades amb la sang i els òrgans hemolifoproductors.

Les enfermetats mes comunes són:

- Anèmia

- Trombocitèmia

- Leucopènia

- Policitènia

- Hemofilia

TRACTAMENTS
ALTERACIONS DE
LES HEMATINES
COAGULACIÓ
DE LA SANG
MALALTINES DE LA SANG
DE LA DONA GESTANT
Tractament extracció
Oxigen
Cura
Vitamina C+C