CENTRE
MÈDIC

SABADELL
hematologia
Hematologia
QUADRE MÈDIC
Dr. Soler Campos Juan Alfonso
QUÈ ÉS
L'EMATOLOGIA?

L'Hematología és la branca que estudia els elements de la sang i precursors, tambè dels trastorns estructurals i bioquímiques d'aquests elements que poden concluïr a una enfermetat.

Tambè estudia la prevenció de les enfermetats relacionades amb la sang i els òrgans hemolifoproductors.

Les enfermetats mes comunes són:

- Anèmia

- Trombocitèmia

- Leucopènia

- Policitènia

- Hemofilia

TRACTAMENTS
ALTERACIONS DE
LES HEMATINES
COAGULACIÓ
DE LA SANG
MALALTINES DE LA SANG
DE LA DONA GESTANT
Tractament extracció
Oxigen
Cura
Vitamina C+C