CENTRE
MÈDIC

SABADELL
endocrinologia
Endocrinologia
QUADRE MÈDIC
Dr. Arroyo Bros Jaume
Dra. Recasens Gracia Maria Asunción
Amb aquesta especialitat aconseguim tractar els trastorns hormonals,
el metabolisme del cos i de la nutrició.
QUÈ ÉS
L'ENDOCRINOLOGIA?

Amb la endocrinología aconseguim estudiar les malalties que afecten els glànduls que produeixen i elaboren hormones.
Aquestes patologíes poden derivar com trastorns de les tiroïdes, diabetes, trastorn del creixement, obesitat i trastorn de la conducta alimentària.


Proves diagnòsitques
  • Ecografía tiroïdea
  • Puncio tiroïdea
TRACTAMENTS

PATOLOGIES
TIROÏDALS
La escleroteràpia consisteix en injectar una substància química, normalment escuma, a l'interior d'una vena variciosa perquè causi una irritació i una cicatriu que tanquin la vena.


DIABETIS
En aquest procediment, el dispositiu que es troba a l'extrem del catèter allibera calor provinent d'un làser. La llum del làser bloqueja la vena malalta.
OBESITAT
La escleroteràpia consisteix en injectar una substància química, normalment escuma, a l'interior d'una vena variciosa perquè causi una irritació i una cicatriu que tanquin la vena.
PATOLOGIES
En aquest procediment, el dispositiu que es troba a l'extrem del catèter allibera calor provinent d'un làser. La llum del làser bloqueja la vena malalta.


DIABETIS GESTACIONAL
En l'ablació endovenosa per radiofreqüència s'utilitzen ones de ràdio per generar calor i aconseguir el bloqueig de les venes varicioses.