CENTRE
MÈDIC

SABADELL
dermatologia
Dermatologia
QUADRE MÈDIC
Dra. Fernández Chico Natalia
Dra. Hilari Carbonell Helena
Dra. Ruiz Salas Verónica
Dr. Formigón Roig Manel
QUÈ ÉS LA
DERMATOLOGIA?

La dermatología és una especialitat mèdic-quirúrgica que tracta la pell, cabells, ungles i mucoses (boca i genitals).
La pell és l'organ mes gran del nostre cos i la seva funció és protegir-nos d'agressions exteriors, ens defensa d'infeccions.

A QUI
TRACTEM?
  • Tractem a tots els pacients en totes les etapes de la seva vida.
  • La dermatología és una de les consultes mes demandades del nostres pacients.

QUÈ
TRACTEM?
La escleroteràpia consisteix en injectar una substància química, normalment escuma, a l'interior d'una vena variciosa perquè causi una irritació i una cicatriu que tanquin la vena.
En aquest procediment, el dispositiu que es troba a l'extrem del catèter allibera calor provinent d'un làser. La llum del làser bloqueja la vena malalta.