CENTRE
MÈDIC

SABADELL
cardiologia
Cardiologia
QUADRE MÈDIC
Dr. Gumà González Johnny
Dr. Santaló Corcoy Marcel
QUÈ ÉS LA
CARDIOLOGIA

Diagnosticar i tractar les patologíes cardíaques sempre tenint en compte l'estat del pacient. 
En aquesta especialitat és molt important la prevenció i hàbits del pecient. 

La Salut del Cor és vital.
Hem de tenir en compte que cada any a Catalunya es registren
mes de 6.500 casosen que en moltes ocasions es podrien preveure amb una correcta revisió i corresponent seguiment.

PROVES
DIAGNÒSTIQUES
- Ecocardiograma Doppler Color
- Ecodoppler Color Vascular
- Electrocardiografía
- Holter ECG / TA
- Prova Esforç (Ergometría)