CENTRE
MÈDIC

SABADELL
angiologia
Angiología i C.Vascular
QUADRE MÈDIC
Dr. Garrido Espeja Alexandre
L'angiologia s'encarrega de l'estudi dels vasos del sistema circulatori.
QUÈ ÉS
L'ANGIOLOGÍA?

L'angiologia i cirurgia vascular és l'especialitat medicoquirúrgica responsable del diagnòstic i tractament de les malalties de l'aparell circulatori. L'aparell circulatori és una extensa xarxa de "canonades" que té com a missió fer arribar a la sang, i amb ella l'oxigen i els nutrients, a totes les cèl·lules del nostre organisme, i després tornar de nou al cor.

FACTORS QUE
PROVOQUEN VARIUS?
  • Estar de peu molta estona
  • El sobrepès
  • L'us d'anticonceptius
  • El sedentarisme
  • Els trastorns hormonals
  • L'herència genètica
TÈCNIQUES PER
ELIMINAR VARIUS?

ESCLEROSI
PERCUTÀNIA
La escleroteràpia consisteix en injectar una substància química, normalment escuma, a l'interior d'una vena variciosa perquè causi una irritació i una cicatriu que tanquin la vena.


ENDOLÀSER
En aquest procediment, el dispositiu que es troba a l'extrem del catèter allibera calor provinent d'un làser. La llum del làser bloqueja la vena malalta.


RADIOFREQÜÈNCIA
En l'ablació endovenosa per radiofreqüència s'utilitzen ones de ràdio per generar calor i aconseguir el bloqueig de les venes varicioses.

CIRURGIA DE
VARIUS
Es pot dir que efectivament la cirurgía, sempre que sigui possible, és el millor tractament.